بیندیشید و ثروتمند شوید

gold

 

در فاصله ۹۰ سانتیمتری طلا

یکی از علل عمده شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکلات موقتی متوقف میشویم و دست از تلاش برمیداریم . ھرکسی را که بگویید این را زمانی تجربه کرده است. در روزگاری که ھمه در اندیشه طلا بودند یکی از عموھای شخصی به نام داربی گرفتار <تب طلا> شد. راھی غرب شد تا با حفاری زمین به ثروت برسد . او ھرگز نشنیده بود که در مغز انسان طلایی به مراتب بیش از آنکه او از زمین بیرون بیاورد وجود دارد. او با اخذ اجازه نامه با بیل و کلنگ سرگرم کار شد.  بعد از ھفته ھا کار طاقت فرسا به کلوخه ھای براق طلا رسید . اکنون به وسیله ای نیاز داشت که این کلوخه ھا را از دل خاک بیرون بکشد . بی آنکه کسی متوجه شود. روی معدن را پوشانید و عازم شھر ویلیامزبرگ در ایالت مریلند شد تا موضوع را برای بستگان و برخی از ھمسایگان بازگو کند . آنھا دور ھم جمع شدند و پول خرید دستگاه حفاری را تدارک دیدند, آن را خریدند و به محل معدن طلا بردند. عمو و داربی سرگرم کار شدند.  نخستین کامیون کلوخه ھا را به کوره ذوب و استخراج طلا فرستادند. معلوم شد که یکی از غنی ترین معادن کلورادو را یافته اند. حمل چند کامیون کم و یش بیشتر میشد کلوخه طلا کافی بود تا ھمه ی بدھی ھای آنھا را پاک کند و نوبت به سود کلان برسد . مته ھای حفاری زمین را می شکافتند . امید داربی و عمویش بیشتر می شد تا اینکه اتفاقی افتاد . رگه ھای طلا بی مقدمه ناپدید شدند . آنھا به پایان رنگین کمان رسیده بودند. از معدن طلا دیگر اثری نبود. به کندن زمین ادامه دادند , مایوسانه میخواستند رگه طلا را از نو بیابند , اما موفق نشدند.  سرانجام تصمیم گرفتند که دست از کار بکشند.

 

money

 

دستگاه حفاری را به چند صد دلار فروختند و با قطار به دیارشان برگشتند . کسی که دستگاه خریده بود از یک مھندس معدن خواست تا به معدن نگاھی بیاندازد و برای او محاسبه کوچکی انجام دھد . مھندس مزبور نظر داد که پروژه حفاری معدن از آن جھت شکست خورده که صاحبان آن با کار معدن و اصول حاکم بر آن آگاه نبودند. مساحی انی مھندس نشان داد که رگه طلا در فاصله ۹۰ سانتی متری از محلی که خانواده داربی کارشان را متوقف کرده بودند از نو پدیدار خواھد شد و دقیقا این اتفاق افتاد . کسی که دستگاه حفاری را خریده بود میلیونھا دلار ثروت انباشت کرد . او به حقیقت مھمی توجه کرده بود و آن این که قبل از تسلیم شدن و دست از کار کشیدن باید با متخصص به مشورت نشست .

ھرگز به گفته دیگران دست از کار نمیکشم 

داربی مدتھا بعد , جبران زیان خود را کرد . او به ثروتی بیش از اینھا دست یافت و این زمانی بود که او به کشفی بزرگ نایل آمد. او فھمید که اشتیاق می تواند به طلا تبدیل شود . آقای داربی به کار فروش بیمه عمر مشغول شد.

آقای داربی که میدانست به دلیل آنکه در ۹۰ سانتیمتری طلا کارش رھاکرده و سود کلانی را از دست داده است با خود گفت من در فاصله ۹۰ سانتیمتری طلا متوقف شدم . اما ازین به بعد , وقتی به اشخاص رجوع میکنم و از آنھا جواب نه میگیرم تسلیم نمیشوم.

داربی در شمار معدود کسانی قرار گرفت که سالانه بیش از یک میلیون دلار بیمه عمر میفروشند . او پیروزی خود را مدیون شکستی می داند که در کار استخراج از معدن طلا متحمل شد . او میداند که قبل از موفقیت باید شکستھای موقتی را پذیرفت . وقتی سایه ھای شکست از راه میرسند , ساده ترین و به ظاھر منطقی ترین اقدام دست کشیدن از فعالیت است و این اقدامی است که اغلب می کنند. بیش از ۵۰۰ نفر , از موفق ترین افراد مملکت در مصاحبه با من گفته اند که بزرگترین موفقیت آنھا یک قدم فراتر از جایی که شکست خورده بودند نصیبشان شده است.

تو گویی شکست به عمد در یک قدمی موفقیت چھره مینماید.

 

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *